Referencje

Łódzki Ośrodek Geodezji
-opracowania geodezyjne na terenie m. Łodzi
Łódzki Ośrodek Geodezji
- uzupełnienie baz danych: ewidencji gruntów, budynków i lokali oraz mapy zasadniczej
Łódzki Ośrodek Geodezji
- sporządzenie bazy danych numerycznej mapy zasadniczej w systemie GeoInfo
IKEA Centres
- kontrolne pomiary osiadania konstrukcji nośnych sklepu
IKEA Centres
- opracowania geodezyjno - kartograficzne
Urząd Miasta Łodzi
- mapy z projektem podziału oraz wznowienia granic
Starostwo Powiatowe w Łodzi
- modernizacja ewidencji gruntów i budynków, utworzenie pełnego zbioru danych
AIG/LINCOLN Polska Sp. z o.o.
- pomiary i obliczenia powierzchni użytkowych lokali
Złote Ręce
- pomiary i obliczenia powierzchni użytkowych lokali
Inter IKEA Centre Polska
- sporządzenie dokumentacji geodezyjnej celu podziału nieruchomości
 
Urząd Miasta Skierniewice
- weryfikacja danych ewidencyjnych gruntów i budynków (3 obręby)
 
Miejskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne w Łodzi
- modernizacja ewidencji gruntów, założenie ewidencji budynków i lokali oraz
opracowanie numerycznej mapy zasadniczej dla miasta Łodzi w systemie
Geo-Info (7 obrębów)
 
SWECO
- mapy z projektem podziałów działek wraz z wyznaczeniem granic w terenie
dla potrzeb budowy autostrady A1 odcinek Stryków - Tuszyn
 
Łódzka Spółka Infrastrukturalna
- mapy do celów prawnych oraz mapy z projektem podziałów działek,
umożliwiające rozbudowę ulic na terenie miasta Łodzi
 
Referencje geodezja Łódź Miejskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne w Łodzi
- modernizacja ewidencji gruntów, założenie ewidencji budynków i lokali oraz opracowanie numerycznej mapy zasadniczej dla miasta Łodzi w systemie Geo-Info (7 obrębów)
Referencje geodezja Łódź  IKEA Property Poland
- koordynacja i kontrola prac geodezyjnych
- inwestorska obsługa budowy
- prowadzenie mapy dyżurnej oraz założenie bazy numerycznej w systemie Geo-Info
- pomiar, obliczenie oraz zestawienie powierzchni użytkowej pomieszczeń
Referencje geodezja Łódź Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi
- modernizacja ewidencji gruntów, założenie ewidencji budynków i lokali oraz opracowanie numerycznej mapy zasadniczej dla miasta Łodzi w systemie Geo-Info (20 obrębów)
 
Referencje geodezja Łódź Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Bolesława Chrobrego w Łodzi
Referencje geodezja Łódź Opus Film
- inwestorska obsługa budowy
Referencje geodezja Łódź Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi
- modernizacja ewidencji gruntów, założenie ewidencji budynków i lokali oraz opracowanie numerycznej mapy zasadniczej dla miasta Łodzi w systemie Geo-Info (4 obręby)
Referencje geodezja Łódź Amcor Rentsch Europe
- obsługa budowy stacji przepompowni
- mapy do celów projektowych (analogowe i numeryczne)
- mapa z projektem podziału
Referencje geodezja Łódź  Urząd Miasta Łodzi
Referencje geodezja Łódź Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
Referencje geodezja Łódź Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi
- ustalenie położenia granic oraz obliczenie powierzchni obszaru miasta Łodzi
Referencje geodezja Łódź BP Poland
- pomiary realizacyjne, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza oraz
geodezyjne opracowanie projektów przy budowie stacji paliw (5 obiektów)
Referencje geodezja Łódź Urząd Miasta Łodzi
- mapy prawne terenów wokół lotniska Łódź – Lublinek
- tyczenie oraz geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów lotniska Łódź – Lublinek
- tyczenie oraz geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów CW-H EXPO – Łódź
Referencje geodezja Łódź AIG/Lincon Polska
- mapy do celów projektowych (2 obiekty)
- geodezyjna obsługa budowy centrum „Diamond Business Park”
Referencje geodezja Łódź Łódzki Zakład Energetyczny
- pomiary realizacyjne i inwetaryzacyjne (24 obiekty)
- mapy do celów projektowych (13 obiektów)
Referencje geodezja Łódź Varitex S.A.
- pomiary realizacyjne oraz geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza przy
budowie stacji paliw (5 obiektów)
 
Referencje geodezja Łódź Rentsch Polska
- mapa do celów projektowych (analogowa i numeryczna)
Referencje geodezja Łódź Urząd Miasta Łodzi
- dokumentacja do celów prawnych strefy ochronnej Grupowej Oczyszczalni Ścieków
Referencje geodezja Łódź Urząd Wojewódzki w Łodzi
- odnowienie ewidencji gruntów (4 obręby)
- wdrożenie Systemu Informacji o Terenie
Referencje geodezja Łódź Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi
- dokumentacje do celów prawnych oraz mapy z projektem podziału dla
pasa autostrady A-2